opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

WESTYBUL

Westybul - obszerny, reprezentacyjny hall stanowiący zwykle połączenie głównego wejścia do budynku z salą zebrań, widowiskową lub koncertową.