opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

WESTYBUL

Westybul - obszerny, reprezentacyjny hall stanowiący zwykle połączenie głównego wejścia do budynku z salą zebrań, widowiskową lub koncertową.

WITRAŻ

Witraż - wypełniająca otwór okienny kompozycja figularna lub ornamentalna z barwnych szkieł połączonych ołowianymi ramkami osadzonymi między żelaznymi sztabami. Witraż stosowany jest głównie w budownictwie sakralnym.

WNĘKA

Wnęka - wgłębienie w murze mogące mieć różne kształty i rozmiary, proste lub dekoracyjnie obramione.

WOLE OKO

Wole oko (oeil-de-boeuf) – niewielkie okrągłe lub owalne okno, otoczone zazwyczaj ozdobnym obramieniem, umieszczane dawniej w górnych kondygnacjach budynku, frontonach, niekiedy nad oknami lub drzwiami, nierzadko również we wnętrzach w celu umożliwienia ich pośredniego lub dodatkowego oświetlenia.

WSPORNIK

Wspornik - element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą, osadzony w ścianie i wysunięty znacznie przed jej lico. W ubiegłych okresach historii architektury wspornik wykonywano z cegły lub kamienia, rzadziej z drewna, zwykle bogato profilowano i dekorowano.

WSPORNIKI SKLEPIENNE

Wsporniki sklepienne - w architekturze gotyckiej: wystający, rzeźbiarsko opracowany element, który stanowi podporę żeber sklepiennych lub rodzaj półeczki pod rzeźbę.

Więcej artykułów…

  1. WYKUSZ