opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

TĘCZA

Tęcza - otwór tęczowy; otwór w ścianie usytuowanej na granicy nawy głównej prezbiterium kościoła, przesklepiony niekiedy łukiem, noszącym nazwę tęczowego. Tęcza jest zazwyczaj akcentowana dekoracja architektoniczną i malarską. W kościołach gotyckich często umieszczano u góry tęczę poziomą, ozdobna belkę drewnianą, zwaną tęczową, na której ustawiano krucyfiks oraz figury święte.

TRAKT

Trakt - w architekturze ciąg pomieszczeń, znajdujących się na jednej osi, najczęściej równoległej do osi podłużnej budynku. W budownictwie ze względu na trudność oświetlenia, nie stosuje się więcej niż trzy trakty. Szczególną postacią traktu jest amfida.

TRIFORIUM

Triforium - trójdzielne arkadowe okno przezrocze, charakterystyczne dla architektury romańskiej i gotyckiej.