opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

STALLE

Stalle - drewniane lub kamienne ławy ustawiane pod ścianami prezbiterium, przeznaczone dla uczestniczącego w nabożeństwach duchowieństwa, występujące głównie w kościołach katedralnych, klasztornych i kolegiatach. Stalle miały zazwyczaj bogate formy architektoniczno-plastyczne.