opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SPICHRZ

Spichrz - spichlerz; jedno lub kilku kondygnacjowa budowla służąca do magazynowania zboża luzem lub w workach. Dawne spichlerze charakteryzują się zwarta bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami, niewielka liczba małych otworków okiennych, zewnętrznymi schodami i gankami na piętrze. Spichlerze murowane często zdobiono ryzalitami, portykami, frontonami, a wiejskie spichlerze drewniane bogatą dekoracją snycerską.