opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SŁUŻKA

Służka - w architekturze gotyckiej pionowe, cienkie elementy kamienne lub ceglane o przekroju wałka albo półwałka, zespolone z filarem wolno stojącym lub przy siennym, pełniące statyczną funkcję przenoszenia nań ciężaru sklepienia krzyżowo-żebrowego.