opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SKLEPIENIE SIECIOWE

Sklepienie sieciowe - sklepienie w kształcie sklepienia kolebkowego z lunetami – o żebrach przecinających się ukośnie, równolegle lub krzywo linijnie, co nadaje mu kształt sieci.