opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE

Sklepienie krzyżowo-żebrowe - rodzaj sklepienia żebrowego o czterech gurtach i dwóch żebrach po przekątnej. W sklepieniach żebrowych elementami przenoszącymi obciążenie są żebra.