opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SKLEPIENIE KRZYŻOWE

Sklepienie krzyżowe - sklepienie powstające z przenikania się dwóch sklepień kolebkowych ustawionych prostopadle i zestawione z czterech kozubków. Całość obciążeń tego sklepienia przenosi się na punkty nasadowe narożników lub na narożne filary. Sklepienie krzyżowe było powszechnie stosowane z budownictwie romańskim.