opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SKLEPIENIE KOLEBKOWE

Sklepienie kolebkowe - sklepienie o kształcie połowy walca (bywa także zakreślone po innej krzywiźnie). Takie sklepienia wzmacniano niejednokrotnie gurtami, czyli łękami wzmacniającymi, przebiegającymi między filarami. Sklepienie kolebkowe stosowano w architekturze etruskiej i rzymskiej, powszechnie zaś w romańskiej.