opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE

Sklepienie gwiaździste - sklepienie powstałe z rozwinięcia sklepienia krzyżowo - żebrowego (lub żaglowego) przez taki podział kozubka żebrami przekątnymi i przyczepnymi, że powstaje rysunek gwiazdy. Późnogotyckie sklepienia gwiaździste mają często tzw. żebro wiodące, przebiegające przez całą długość wnętrza.