opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

SKLEPIENIE

Sklepienie - krzywiznowe przekrycie budynku. Jest to wykonana z kamienia naturalnego, sztucznego lub cegły konstrukcja, której elementy – przenosząc obciążenie – wywierają równocześnie rozpór (nacisk boczny) oddziałujący z kolei na podpory. Sklepienie wspierać się może na ścianach albo na słupach, przyporach, łękach, belkach.