opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

RYZALIT POZORNY

Ryzalit pozorny - część budynku wysunięta przez lico na całej wysokości , wraz z dachem. Zależnie od usytuowania względem osi środkowej. Ryzalit pozorny otrzymuje się przez zwiększenie grubo ścian muru na pewnym odcinku, bez zmian w układzie pomieszczeń wewnętrznych.