opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

RYZALIT

Ryzalit - fragment budynku wysunięty z lica elewacji ku przodowi, stanowiący jego ograniczona część. Występ taki jest zazwyczaj prostokątny w planie ma wysokość równą wysokości elewacji.