opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

RUSTYKA

Rustyka - charakterystyczne dla architektury renesansu i baroku opracowanie faktury powierzchni muru kamiennego lub kamiennej okładziny ściennej za pomocą kamieniarskiej obróbki lica poszczególnych ciosów lub płyt na wzór naturalnego łomu kamiennego. Czołowa płaszczyzna elementu muru lub okładziny jest zwykle obramiona gładkim pasem - płaskim zwanym szlakiem brzeżnym lub s fazowanym.