opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

RELIEF

Relief - kompozycja rzeźbiarska stosowana we wszystkich okresach historii architektury do zdobienia budowli, dekoracyjna tworzona na płaszczyźnie płyty drewnianej, kamiennej lub metalowej z pozostawieniem w niej tła. Uzyskuje się ją przez rzeźbienie, kucie lub odlewanie. Rozróżnia się reliefy płaskie, wypukłe i reliefy wklęsłe.