opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

RELIEF

Relief - kompozycja rzeźbiarska stosowana we wszystkich okresach historii architektury do zdobienia budowli, dekoracyjna tworzona na płaszczyźnie płyty drewnianej, kamiennej lub metalowej z pozostawieniem w niej tła. Uzyskuje się ją przez rzeźbienie, kucie lub odlewanie. Rozróżnia się reliefy płaskie, wypukłe i reliefy wklęsłe.

ROCAILLE

Rocaille - charakterystyczny dla zdobnictwa rokoka motyw dekoracyjny w postaci ornamentu o kształtach fantazyjnych, nieregularnych i asymetrycznych oraz płynnych i strzępiastych konturach, naśladujący swą stylizacją formy muszli i roślin morskich.

ROZETA

Rozeta - ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. W architekturze gotyku rozetą nazywa się okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła. W Krakowie znajduje się m. in. nad wejściem do Katedry na Wawelu. U Słowian - w jednej z prostszych form - etniczny symbol solarny, powszechnie stosowany w folklorze jako element zdobniczy.

RUSTYKA

Rustyka - charakterystyczne dla architektury renesansu i baroku opracowanie faktury powierzchni muru kamiennego lub kamiennej okładziny ściennej za pomocą kamieniarskiej obróbki lica poszczególnych ciosów lub płyt na wzór naturalnego łomu kamiennego. Czołowa płaszczyzna elementu muru lub okładziny jest zwykle obramiona gładkim pasem - płaskim zwanym szlakiem brzeżnym lub s fazowanym.

RYZALIT

Ryzalit - fragment budynku wysunięty z lica elewacji ku przodowi, stanowiący jego ograniczona część. Występ taki jest zazwyczaj prostokątny w planie ma wysokość równą wysokości elewacji.

RYZALIT POZORNY

Ryzalit pozorny - część budynku wysunięta przez lico na całej wysokości , wraz z dachem. Zależnie od usytuowania względem osi środkowej. Ryzalit pozorny otrzymuje się przez zwiększenie grubo ścian muru na pewnym odcinku, bez zmian w układzie pomieszczeń wewnętrznych.