opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

PRZYPORA

Przypora - skarpa; pionowy element konstrukcyjny, podpora w postaci filara przyściennego o boku zewnętrznym ukośnie ściętym lub ukos owym. Zadaniem przypory jest wzmocnienie ściany budynku lub muru wolno stojącego oraz przenoszenie ciężaru sklepień budowli na podłoże. Przypora stanowi podstawowy element konstrukcji filarowo - skarpowej, charakterystycznej dla architektury i budownictwa gotyku.