opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

PRZĘSŁO

Przęsło - powtarzający się człon jakiejś konstrukcji (np. sklepienia, podciągu) zawarty w przedziale między sąsiadującymi podporami.