opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

PRZEDBRAMIE

Przedbramie - jest to umocnienie bramy warownej w średniowiecznych murach obronnych (miejskich lub zamkowych) w postaci warownej przybudówki. Z przedbramia rozwinęła się z czasem forma barbakanu. Przykład zachowanego do dziś przedbramia stanowi przedbramie Bramy Krakowskiej w Lublinie.