opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

PREZBITERIUM

Prezbiterium - (łac. - zgromadzenie starszych), inaczej chór - część przeznaczona dla duchowieństwa w świątyniach chrześcijańskich, mieszcząca ołtarz główny, stalle i niekiedy tron biskupi; zwykle sytuowana na przedłużeniu nawy głównej, najczęściej od wschodu, w związku ze zwyczajem orientowania kościołów. Od części kościoła przeznaczonej dla wiernych prezbiterium bywa wyodrębnione lekkim podwyższeniem podłogi, balustradą i łukiem tęczowym. W niektórych kościołach romańskich występowały dwa prezbiteria - od wschodu i zachodu - dając budowlom nazwę kościołów dwuchórowych.