opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

POMARAŃCZARNIA

Pomarańczarnia (oranżeria) - budynek ogrodowy, parterowy, wolno stojący lub połączony z tarasem, ogrzewany.