opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

PODCIEŃ

Podcień - podniesienie; przestrzeń w dolnej części budynku powstała przez cofnięcie jego ściany (lub ścian) zewnętrznej na przestrzeni od poziomu przylegającego terenu (najczęściej chodnika ulicznego) do wysokości nie przekraczającej na ogół dwóch kondygnacji, zazwyczaj jednak parteru. Podcień stosuje się ze względu na przestrzenne ukształtowanie budynku oraz ze względów użytkowych.