opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

PINAKIEL

Pinakiel - fiala; gotycki i neogotycki dekoracyjny element architektoniczny w formie smukłej kamiennej sterczyny w czworobocznym trzonie z szeregami żabek na krawędziach oraz kwiatonem u szczytu. Pinakiel stanowi ozdobne zwieńczenie portali, szczytów, wimperg, wieżyczek naroży i przypór w gotyckich i neogotyckich budowlach sakralnych i świeckich.