opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

PAŁAC

Pałac - okazała, reprezentacyjna budowla mieszkalna bez umocnień obronnych, od XIX wieku również nazwa okazalszych gmachów urzędowych i użyteczności publicznej. Pałac historyczny składa się na ogół z korpusu głównego, skrzydeł bocznych usytuowanych w stosunku do korpusu głównego pod kątem prostym i przylegających do niego, albo też podobnie usytuowanych, lecz wolnostojących oficyn oraz zawartego między korpusem głównym i skrzydłami lub oficynami dziedzińca wjazdowego.