opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ORIENTOWANIE

Orientowanie (łac. Oriens – wchód) – ustawianie budynku na osi wschód-zachód. Kościół orientowany ma prezbiterium zwrócone na wschód.