opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

NAGROBEK

Nagrobek - pomnik nagrobny, zazwyczaj w postaci kompozycji architektoniczno - rzeźbiarskiej, upamiętniający miejsce pochowania zmarłego. Terminem tym bywają określone pomniki nagrobne różne pod względem wielkości i ukształtowania.