opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

NAGROBEK

Nagrobek - pomnik nagrobny, zazwyczaj w postaci kompozycji architektoniczno - rzeźbiarskiej, upamiętniający miejsce pochowania zmarłego. Terminem tym bywają określone pomniki nagrobne różne pod względem wielkości i ukształtowania.

NISZA

Nisza - wgłębienie w murze najczęściej prostopadłościenne lub pół cylindryczne, u góry zakończone zwykle półkoliście lub przesklepione w formie konchy, czasem zwieńczone odcinkiem gzymsu lub małym trójkątnym frontem, niekiedy też ujęte po bokach w kolumienki lub pilastry. Nisza ma charakter dekoracyjny i bywa czasem przeznaczona do ustawienia rzeźby figularnej, wazonu itp.