opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

MAUZOLEUM

Mauzoleum - okazały monumentalny grobowiec, zazwyczaj w formie wolno stojącej, bogato zdobionej budowli.

MEANDER

Meander - ornament ciągły utworzony z linii załamujących się rytmicznie pod kątem prostym, występujący w wielu wariantach, od zupełnie prostych do bardzo urozmaiconych, stosowany m. in. w architektonicznej dekoracji wnętrz.