opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

MAURESKA

Maureska - moreska; płaszczyznowy ornament roślinny o symetrycznym układzie, złożony ze splecionych, silnie stylizowanych łodyg, liści i kwiatów, szczelnie pokrywający pole dekoracji.