opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

MANSWERK

Maswerk - gotycki element dekoracji architektonicznej, kuty na przestrzał w kamieniu lub opracowany w cegle, komponowany przeważnie z odcinków łuku i laskowań. Pierwotnie maswerk wypełniał głównie przestrzeń pod łukiem łączącym bliźniacze otwory okienne, później służył także do rozczłonkowania ściany, wypełniania balustrad, itp. Rzeźbiony w drewnie spotykany jest często w ołtarzach i meblarstwie gotyckim.