opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

LIZENA

Lizena - pionowy, płaski pas nieznacznie występujący z lica ściany, różniący się od pilastra brakiem bazy i głowicy. Stosowany w architekturze nowożytnej i nowoczesnej, zazwyczaj w układzie rytmicznym, w celu podziału i ożywienia powierzchni elewacji budowli lub powierzchni ścian pomieszczeń.