opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

LATARNIA

Latarnia - w architekturze nadbudówka w postaci okrągłej lub wielobocznej wieżyczki, wieńcząca dach lub kopułę, przykryta odrębnym hełmem oraz mająca wiele okien na swym obwodzie, stosowana do oświetlania danego wnętrza światłem dziennym doprowadzonym od góry.

LIZENA

Lizena - pionowy, płaski pas nieznacznie występujący z lica ściany, różniący się od pilastra brakiem bazy i głowicy. Stosowany w architekturze nowożytnej i nowoczesnej, zazwyczaj w układzie rytmicznym, w celu podziału i ożywienia powierzchni elewacji budowli lub powierzchni ścian pomieszczeń.

LOGGIA

Loggia - wnęka w zewnętrznej płaszczyźnie budynku, otwarta na zewnątrz, oddzielona drzwiami i oknem od pomieszczeń wewnętrznych. Loggia może być jedno lub wielokondygnacyjna, otwarta lub zamknięta (przeszklona). Występowała w renesansie w budownictwie pałacowym np. zamek na Wawelu, zamek w Pieskowej Skale, w Baranowie Sandomierskim.

LUKARNA

Lukarna - niewielkie okienko na dachu, często otoczone ozdobnym obramieniem. Lukarna stosowana była już w architekturze gotyku, później renesansu, najpowszechniej jednak w architekturze baroku i rokoka, głównie w mansardowych dachach budowli pałacowych i kamienic mieszczańskich.