opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KWIATON

Kwiaton - element dekoracyjny charakterystyczny dla motywów architektury gotyckiej i neogotyckiej wieńczący hełmy wież, szczyty, pinakle, wimpergi. Kwiatony wykonywano głównie z kamienia, nadając im formę dwu lub czteroramiennego pęku kwiatów albo liści ułożonych w jednej lub kilku kondygnacjach.