opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KRYPTA

Krypta - w starożytności podziemny, sklepiony korytarz, w okresie starochrześcijańskim - sklepiona komora grobowa w katakumbach, w późniejszym wiekach - sklepione podziemie kościoła, mieszczące relikwie lub grób świętego, a także przeznaczone do chowania zmarłych dostojników duchownych i świeckich.