opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KRUŻGANEK

Krużganek - długi ganek usytuowany wzdłuż zewnętrznej ściany budynku, zazwyczaj obiegającej dziedziniec z jednej lub kilku kondygnacjach, przykryty stropem lub sklepieniem krzyżowym, na zewnątrz otwarty zazwyczaj arkadami filarowymi lub kolumnowymi. Krużganek pełni funkcje komunikacyjne, łącząc ze sobą usytuowane wzdłuż niego pomieszczenia.