opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KRUCHTA

Kruchta - przedsionek kościoła usytuowany przed głównym wejściem, niekiedy także przed bocznym wejściem do nawy lub zakrystii. Kruchta to również wyodrębnione pomieszczenie wewnątrz kościoła, zwykle pod chórem muzycznym lub w dolnej kondygnacji wieży stojącej na osi fasady świątyni.