opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KOPUŁA

Kopuła - sklepienie zamknięte o kształcie czaszy budowane nad pomieszczeniami o planie kwadratowym, wielobocznym lub okrągłym.