opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KONSOLA

Konsola - element architektoniczny w postaci ozdobnego wspornika kamiennego lub drewnianego, mający zazwyczaj formę esownicy lub woluty, stosowany w architekturze wielu epok do celów konstrukcyjno - dekoracyjnych np. do podtrzymania gzymsu, balkonu, zwieńczenia otworu.