opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KONDYGNACJA

Kondygnacja - część budowli zawarta między bezpośrednio nad sobą położonymi stropami. Rozróżnia się kondygnację podziemną, przyziemną, nadziemną.