opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KONCHA

Koncha - półkopuła, sklepienie mające kształt pionowo odciętej połowy czaszy zamykającej absydę, zwane niekiedy sklepieniem konchowym.