opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KARIATYDA

Kariatyda - podpora architektoniczna w formie postaci kobiety dźwigającej na głowie element architektoniczny (belkowanie, nadwieszona kondygnacje budynku, balkonu). Odmianą kariatydy jest kanefora – podpora architektoniczna w formie postaci kobiecej niosącej na głowie kosz z owocami lub kwiatami.