opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KAPITEL KORYNCKI

Kapitel koryncki - wyższy od jońskiego, ma kształt odwróconego dzwonu. Rozwinął się prawdopodobnie z kapitelu jońskiego, czego dowodem są małe ślimacznice zachowane w jego górnej części, podtrzymujące naroża abakusa. Od dołu głowicę otacza szereg rzeźbionych liści akantu. Niekiedy głowice korynckie pozbawione są ślimacznic, zastąpionych stylizowanymi liśćmi palmy.