opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KAPITEL JOŃSKI

Kapitel joński - między ornamentowanym zwykle echinusem i abakusem posiada charakterystyczne ślimacznice, występujące symetrycznie z dwóch stron poza profil echinusa, a wyprowadzone ze środka leżącej „poduszki”. Głowica narożna ukształtowana jest tak, aby ślimacznice można było widzieć również z boku.