opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KAPITEL

Kapitel - głowica - (łac. caput – głowa) element architektoniczny: górna, wydzielona i plastycznie ukształtowana część kolumny; na głowicy opierają się bezpośrednio belki architrawu, stropu lub łęki arkady.