opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

FRYZ

Fryz - pozioma część belkowania w klasycznych porządkach architektonicznych oraz wywodzących się z nich stylach architektonicznych nowożytnych, zawarta między architrawem a gzymsem.