opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

FILAR

Filar - pionowa podpora, spełniająca podobną rolę co kolumna, wykonana z kamienia, cegły lub betonu i mająca przekrój wieloboczny. Filar jest w architekturze jednym z najstarszych elementów podporowo - dźwigających, stosowanym już w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym).