opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

FACJATA

Facjata - pomieszczenie mieszkalne w przestrzeni strychowej, wydzielone z niej ścianami, które przenikając przez połać dachu formują nadbudowę nad koronującym gzymsem budynku. Facjata jest pokryta odrębnym dachem.

FASADA

Fasada - główna elewacja budynku odróżniająca się od pozostałych okazałością, bogatszą kompozycją architektoniczną i dekoracyjnością, zawierająca głównie wejście do budynku.

FASETA

Faseta - inaczej faza - ukos, ucios, skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi, w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia; w budownictwie faseta (faska): wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami; wyokrąglone naroże lub ozdobny gzyms na połączeniu ściany i sufitu lub ściany i posadzki.

FESTON

Feston - motyw dekoracyjny postaci podwieszonego po bokach, a zwisającego pośrodku ku dołowi pęku liści, kwiatów i owoców lub zwisającego w taki sposób pasa tkaniny.

FILAR

Filar - pionowa podpora, spełniająca podobną rolę co kolumna, wykonana z kamienia, cegły lub betonu i mająca przekrój wieloboczny. Filar jest w architekturze jednym z najstarszych elementów podporowo - dźwigających, stosowanym już w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym).

FRONTON

Fronton - w architekturze klasycznej niski trójkątny szczyt nad portykiem, który ograniczały krawędzie boczne dachu dwuspadowego. Wewnętrzne pole frontu, gładkie lub wypełnione dekoracją rzeźbiarską, nosi nazwę tympanonu. Jako element ornamentowy stosowany jest także jako dekoracyjne zwieńczenie obramowań okiennych i drzwiowych, portali, ołtarzy itd. W architekturze nowożytnej można spotkać frontony stanowiące segment kręgu, półowalne, przerywane lub wyłamywane.

Więcej artykułów…

  1. FRYZ