opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

EPITAFIUM

Epitafium - ozdobna tablica dla uczczenia pamięci zmarłego, umieszczana zazwyczaj na ścianach lub filarach kościoła często w sąsiedztwie grobu zmarłego, a zawierająca poświęcony mu napis, niekiedy jego portret albo scenę figuralną, a także odpowiednie symbole i alegoryczne atrybuty.