opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ENTAZIS

Entazis - entasis; nieznaczne wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, występującej mniej więcej na jednej trzeciej jej wysokości, stosowane ze względów wizualnych.